Contacte

Persoană de contact în America:
Cristian Slobodeaniuc
Telefon: +1 571 778 0535


Persoană de contact în Moldova:
Lucia Hmelic
Telefon: +373 68 561 119

E-mail: staff@ghiletchi.org